Основи безпеки життєдіяльності - Великий довідник школяра - 2019

Громадянська безпека
Держава на захисті життя і гідності людини
Права людини

Для забезпечення безпеки життєдіяльності держава піклується про раціональне використання природних ресурсів, захист навколишнього середовища, захист життя, здоров’я, свободи, майна своїх громадян, здійснює конт-роль за виконанням урядових розпоряджень, дотриманням законів і вимог щодо фінансових взаємин громадян, підприємств і організацій з державою.

В Україні джерелами права на безпечні умови життєдіяльності, що містять правові норми, є такі документи: Конституція України, Закон України.

Крім цього, існують постанови Верховної Ради України, накази і розпорядження Президента, інструкції, методики і правила різних галузей, рішення й акти місцевих референдумів, органів місцевого самоврядування і держ-адміністрацій, органів управління.

Відповідно до Конституції України, всі люди вільні й рівні, мають право на життя, працю, відпочинок, недоторканність, володіти і розпоряджатися своєю власністю, мають право на страйк, на житло, охорону здоров’я, освіту, правову допомогу тощо.

У Конституції використано рекомендації міжнародних документів.

Права громадянина містять у собі фізичні, особисті, культурні, економічні, політичні права людини та права її як громадянина.

Серед прав людини варто назвати як права, необхідні для фізичного існування людини, задоволення її біологічних і матеріальних потреб (право на життя, вибір місця проживання, житло, медичне обслуговування, відповідний рівень матеріального забезпечення), так і інші:

✵ право на честь і гідність, свободу совісті, переконань, збереження своєї індивідуальності;

✵ право на навчання, освіту, доступ до духов-них цінностей, навчання рідною мовою, користування досягненнями культури, мистецтва;

✵ право на власність, отримання професії, працю, справедливу оплату праці, відпочинок, дозвілля;

✵ право на громадянство, участь у державному і громадському житті, право обирати й бути обраним, право на державний захист від порушення прав людини.

Кримінальне законодавство України складається із кримінальних законів, які зведені у Кримінальний кодекс. Протягом 40 років за минулий період КК доповнювався і змінювався.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити