Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Коливання і хвилі
Електромагнітне поле. Електромагнітна хвиля та її характеристики. Густина потоку випромінювання

Електромагнітне поле — це особливий вид матерії, за допомогою якого відбувається електромагнітна взаємодія.

Окремими проявами стаціонарного електромагнітного поля є електростатичнеполе і магнітнеполе.

Матеріальність електромагнітного поля доведена численними експериментами Фарадея, Герца та інших учених, які виявили силову дію поля на рухомі заряджені частинки і провідники зі струмом.

Нестаціонарне електромагнітне поле поширюється у просторі у вигляді електромагнітної хвилі.

Отже, електромагнітна хвиля — це процес поширення електромагнітних коливань (або поширення електромагнітного поля). Одна з основних її властивостей — поперечність: .

Інша важлива властивість така: електромагнітні хвилі усіх λ поширюються у вакуумі з однаковою швидкістю, що дорівнює швидкості світла у вакуумі: м/с.

Шкала електромагнітних хвиль містить хвилі від γ-променів до радіохвиль.

Енергія електромагнітної хвилі складається з енергії електричного поля і енергії магнітного поля: .

Густина енергії поля (тобто енергія поля в ділянці простору одиничного об’єму):

.

Ще одна важлива характеристика електромагнітного поля — густина потоку випромінювання. Так називається добуток w на швидкість хвилі :

.

Отже, густина потоку випромінювання J чисельно дорівнює енергії, що переноситься електромагнітною хвилею за одиницю часу через поверхню одиничної площі, перпендикулярну до напрямку хвилі.

Необхідно зауважити, що коливальний контур із плоским конденсатором — закритий: електричне поле в такому контурі зосереджено в конденсаторі. Для випромінювання контуром у навколишній простір електромагнітних хвиль використовується відкритий контур.

Спрощено одержання такого контуру можна пояснити так: відстань між обкладками конденсатора збільшували доти, доки одна з них перетворилась на антену, а другу заземлили.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити