Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Хвильова оптика
Електромагнітні випромінювання різних діапазонів

Електромагнітні хвилі характеризуються дуже широким діапазоном довжин хвиль: від крихітних часток метра ( м) до десятків і сотень тисяч кілометрів. Електромагнітні хвилі, які відповідають різним ділянкам цього діапазону, можна одержати у різний спосіб. Крім спільних властивостей (відбивання, заломлення, інтерференції, дифракції) електромагнітні хвилі мають також індивідуальні властивості. Виходячи з цього, весь діапазон електромагнітних хвиль підрозділяють на окремі ділянки і зображують у вигляді шкали — від радіохвиль до -променів.

Радіохвилі підрозділяються на окремі ділянки, починаючи з довгих хвиль (кілометрових і навіть більше) і закінчуючи короткими та ультракороткими хвилями.

Електромагнітні хвилі, дія яких на сітківку ока людини створює здорові відчуття, називаються видимим світлом.

На відміну від звукових коливань, які сприймає людське вухо, видиме світло характеризується дуже вузьким діапазоном: від нм (довгохвильова межа червоного світла) до нм (коротко-хвильова межа фіолетового світла).

Оскільки межі діапазону звукових хвиль прийнято характеризувати частотами (), то слід навести для порівняння у частотах і межі світлового діапазону: .

З боку довгих хвиль до ділянки видимого світла прилягає ділянка інфрачервоного випромінювання. Це невидиме випромінювання порівняно малої енергії, що має дуже слабку проникну здатність і чинить теплову дію на речовини.

З боку коротких хвиль до ділянки видимого світла прилягає ділянка ультрафіолетового випромінювання.

Рентгенівськимпроменям і γ-променям, завдяки їх великій енергії, притаманна здатність проникати у речовину, що зумовлює їх застосування у медицині (для рентгеноскопії внутрішніх органів людини, дефектоскопії конструкційних матеріалів та виробів із них); γ-промені використовуються також для дефектоскопії та для пригнічення росту аномальних клітин.

Усі ділянки шкали електромагнітних хвиль не мають чітких розмежувань, спостерігається їх перекривання одна одною.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити