Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Квантова оптика
Закон радіоактивного розпаду

Законом радіоактивного розпаду називається математична залежність числа атомів N, які не розпались протягом деякого часу t після початку відліку (), від початкового числа атомів і від часу t: , де число (основа натурального логарифма), — стала радіоактивного розпаду, яка є характеристикою даної радіоактивної речовини, обернено пропорційною періоду піврозпаду: .

Цю залежність раніше подавали у спрощеному вигляді: , де T — період піврозпаду (час, за який розпадається ядер).

Функція називається експоненціальною функцією, отже кількість «уцілілих» ядер зменшується з часом за експоненціальним законом, графіком якого є спадна крива.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити