Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Робота і потужність. Енергія
Прості механізми

У механіці слово «робота» вживається не тільки як назва фізичної характеристики, а й як назва механічного процесу, що відбувається під дією сили (при цьому виконується робота).

Існують різні пристрої, які дозволяють: 1) виконувати роботу за умови прикладання до тіла порівняно невеликої сили; 2) змінювати напрям дії сили на більш зручний для людини. Усі зазначені механізми називаються простими. Приклади для першого випадку: похила площина (а); клин (одна похила площина чи складені основами одна до одної дві похилі площини, б); гвинт (зокрема як основна частина домкрата, тобто механічного підіймальника, в); важіль (г). Приклади для другого випадку: блок (д) і йогорізновид — коловорот (е), які дозволяють змінювати напрям дії сили.

Жоден із простих механізмів не дає виграшу в роботі: виграш у силі супроводжується програшем у відстані, отже добуток цих величин не змінюється. Висновок — у скільки разів виграємо в силі, у стільки ж разів програємо у відстані — має назву «золотого» правила механіки, хоча в дійсності воно точно реалізується лише при рівномірному русі без тертя.

Умова рівноваги важеля

Звичайно важіль являє собою стрижень, який може обертатися навколо опори (точка О) або закріпленої нерухомо осі. На рисунку зображено лабораторний важіль у вигляді лінійки, через центр якої проходить горизонтальна вісь. Тягарці, набори яких відрізняються удвічі за загальною вагою, підвішені до важеля на різних відстанях ліворуч і праворуч від осі (ці відстані відрізняються теж удвічі), тобто , звідки ; і — плечі сил і .

Плече сили — це найкоротша відстань від лінії дії сили до осі чи до точки обертання.

Момент силиM — це добуток значення сили на її плече:

; (не джоуль!).

Момент викликає обертання важеля у напрямку руху годинникової стрілки, момент — у протилежному. Важіль знаходиться у рівновазі, якщо момент сили, який обертає важіль за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, який обертає важіль проти годинникової стрілки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити