Фізика

Електричні явища

Сила струму. Напруга

Для характеристики бистроти упорядкованого руху заряджених частинок ввели фізичну величину, що названа силою струмуI.
Визначальна формула сили струму така:
,
тобто сила струму I чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника протягом секунди.
Одиниця сили струму називається ампером (на честь французького фізика Андре Ампера); . Визначення цієї одиниці, що є однією з основних в СІ, дається на підставі закону магнітної взаємодії провідників із струмом (розглядається у 10 класі).
За рахунок енергії електричного поля, яким створюється струм, цей струм виконує роботу в провіднику. Для кількісної характеристики роботи по перенесенню одиничного заряду використовується фізична величина — напруга:
,
тобто U чисельно дорівнює роботі струму в даній ділянці кола (між двома його точками) при перенесенні заряду 1 Кл.
Одиниця напруги — вольт:
.
Прилади для вимірювання сили струму називаються амперметрами, а для вимірювання напруги — вольтметрами. Дія більшості з них базується на взаємодії вимірюваного струму в дротяній котушці з магнітом.
Амперметр вмикають в електричне коло послідовно, а вольтметр — паралельно тому пристрою, напругу на якому треба виміряти.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити