Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Електромагнітні явища
Електричний опір. Питомий опір. Види з’єднань провідників - Електричні явища

Електрони провідності рухаються в металі між зарядженими атомами (іонами), з яких утворений кристал. Спрощено кажучи, електрони зазнають зіткнень з іонами, які коливаються і чинять опір рухові заряджених частинок. Процес опору характеризують фізичною величиною R (від англ. resistance) — опором. Ця величина залежить від геометричних розмірів провідника (довжини L, площі поперечного перерізу S) і від природи матеріалу провідника:

.

Коефіцієнт пропорційності називається питомим опором. Назва стає зрозумілою з формули

,

тобто чисельно дорівнює опору провідника одиничної довжини і одиничної площі поперечного перерізу:

, або .

Одиницю опору назвали омом на честь німецького фізика Георга Ома; .

У багатьох випадках у різних електричних схемах потрібно з’єднувати провідники: або один за одним (послідовно), або «пучком» (паралельно). У першому випадку опір з’єднання більший за опір окремих провідників, у другому випадку — менший.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити