Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Електромагнітні явища
Робота і потужність струму. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом - Електричні явища

Роботу сил електричного поля, які переміщують заряди у провіднику, можна розглядати як роботу струму. З формули напруги випливає: . З виразу сили струму запишемо і підставимо цей вираз у формулу роботи: А = IUt.

Потужність струму P дорівнює роботі, поділеній на час, тому Р = IU, отже існує зв’язок вата з електричними одиницями: Вт = А •В.

При зіткненні електронів з атомами в провіднику кінетична енергія електронів перетворюється на теплову енергію провідника. Кількість теплоти, що виділяється у провіднику зі струмом, дорівнює роботі електричного струму: Q = IUt.

Якщо опір провідника відомо, то, виразивши U із закону Ома (тобто ), запишемо:, тобто кількість теплоти, яку виділяє в провіднику струм, пропорційна квадрату сили струму, опору провідника і часу протікання струму через провідник.

У такому вигляді найчастіше виражають закон теплової дії струму — закон Джоуля — Ленца (Емілій Християнович Ленц — російський фізик).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити