Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Взаємодія тіл
Явище тяжіння. Сила тяжіння та її зв’язок із масою

Тяжіння(гравітація) — це характерне для всього Всесвіту взаємне притягання тіл. Земним тяжінням називається притягання тіл до Землі. Сила, з якою якесь тіло притягується до Землі, називається силою тяжіння.

Якщо деяке тіло підняти над земною поверхнею і відпустити, то воно падатиме так, що кожної секунди його швидкість зростатиме на 9,8 м/с. Величина, що дорівнює цьому збільшенню швидкості, позначається g.

Сила тяжіння , яка діє на тіло, пропорційна масі тіла. При цьому g відіграє роль коефіцієнта пропорційності: (частіше пишуть ). Звідси випливає можливість вимірювання g в Н/кг (на тіло масою 1 кг діє ).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити