Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Динаміка
Сили пружності. Закон Гука

Пружність — це здатність деформованих тіл відновлювати початкові форму і об’єм за умови припинення зовнішньої дії.

Сили пружності виникають при деформуванні тіл і напрямлені протилежно до сил, які викликають деформацію.

Сила пружності за модулем прямо пропорційна зміні довжини тіла : , де k — жорсткість тіла, що деформується (пружини). Ця формула — один із виразів закону пружності твердих тіл, що його відкрив у 1660 р. англійський фізик Роберт Гук.

Нехай стрижень із пружного матеріалу початковою довжиною і початковою площею поперечного перерізу здеформували так, що він має і . Відносним видовженнямстрижня називається відношення . Механічне напруження, що виникає у стрижні, — це відношення сили пружності до площі S0: .

Закон Гука при невеликих видовженнях констатує пряму пропорційність між s i e: , тобто механічне напруження в тілі при його деформації в межах пружності прямо пропорційне відносному видовженню.

Коефіцієнт пропорційності Е називається модулем пружності, або модулем Юнга (на честь англійця Томаса Юнга).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити