Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Динаміка
Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

Імпульс тіла (імпульс, кількість руху) — це векторна фізична величина, що позначається (від англ. push — поштовх) і дорівнює добутку маси тіла на його швидкість: .

Користуючись поняттями імпульсів (імпульсу тіла та імпульсу сили , де t — час дії сили), виразу другого закону Ньютона можна надати більш загального вигляду.

Нехай прискорення тіла стале. Тоді

;

; .

Таким чином, , тобто зміна імпульсу тіла дорівнює імпульсу сили. Таке визначення другого закону Ньютона є універсальним, застосовним при будь-яких швидкостях тіл.

На досліді легко виявити незмінність повного імпульсу замкненої системи тіл, тобто сукупності тіл, які взаємодіють лише між собою.

Приклади: людина вистрибує на берег із човна, а човен трохи відпливає від берега; гармата отримує «віддачу» при вилітанні з її жерла снаряда.

У результаті узагальнення багатьох дослідів і спостережень сформульовано закон збереження імпульсу: векторна сума імпульсів n тіл, що утворюють замкнену систему, не змінюється при їх взаємодії: , або .

Отже: .

Проявом закону збереження імпульсу є реактивний рух — рух тіла (наприклад, каракатиці, медузи, ракети) за рахунок викидання (вилітання) з нього струменю рідини або газу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити