Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Молекулярна фізика
Вологість повітря. Точка роси

Тиск водяної пари, що міститься в повітрі, окремо виміряти неможливо. Цей тиск парціальний (від англ. part — частина) і складає частину тиску, вимірюваного барометром.

Можна сказати й інакше: парціальний тиск дорівнює тиску, що його створювала б водяна пара, якби крім неї в якійсь ділянці простору не було інших газоподібних компонентів.

Вміст водяної пари в повітрі називають вологістю повітря. Розрізняють абсолютну і відносну вологість.

Абсолютна вологість — це парціальний тиск пари в повітрі або густина цієї пари .

Відносна вологість — це відношення парціального тиску пари в повітрі (або густини пари) до тиску (або густини) насиченої пари за даної температури:

.

При зниженні температури повітря водяна пара, що міститься в ньому, стає все ближчою до стану насичення. Температура, при якій водяна пара в повітрі стає насиченою, називається точкою роси.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити