Фізика - Великий довідник школяра - 2019

Індукційні явища
Електромагнітна індукція. Індукційне електричне поле. Закон електромагнітної індукції

У результаті численних дослідів Майкл Фарадей у 1831 р. виявив таке: будь-яка зміна магнітного потоку крізь якийсь контур викликає появу електричного поля, а якщо контур замкнений і провідний, то в ньому виникає струм. Це явище одержало назву закону електромагнітної індукції.

Електричне поле і струм, які виникають при цьому, називаються індукційними. Відомо, що поле електричних зарядів (електростатичне поле) характеризується незамкненими лініями вектора . На відміну від цього поля, електричне поле, породжуване змінним магнітним полем (магнітним вихором), характеризується замкненими лініями вектора і називається вихровим (як і магнітне поле).

Для кількісного опису явища електромагнітної індукції користуються поняттям електрорушійної сили індукції, яка чисельно дорівнює бистроті зміни магнітного потоку . Цей вираз (закон Фарадея) у правій частині доповнили знаком «–», який відображує правило Ленца: індукційний струм спрямований так, що його магнітне поле протидіє тій зміні магнітного потоку, яка викликала даний струм.

Отже, .


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити