Природознавство - Великий довідник школяра - 2019

Людина та середовище її життя
Світ явищ, у якому живе людина
Теплові явища

Тепловий рух

Тепловий рух відрізняється від механічного тим, що в ньому беруть участь частинки, які рухаються самостійно і з котрих складається речовина, — атоми й молекули. У газах частинки рухаються безладно, з різною швидкістю по всьому об’єму. У твердих тілах частинки безладно коливаються біля своїх сталих положень. Під час нагрівання швидкість теплового руху збільшується, у процесі охолодження — зменшується.

Енергію руху та взаємодії частинок, з яких складається тіло, називають внутрішньою енергією. Перенесення енергії від більш нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих у результаті теплового руху та взаємодії частинок називають теплопровідністю. Найбільша теплопровідність у металів, менша — у рідин, незначна — у газів. Речовини з низькою теплопровідністю використовують там, де необхідно оберігати тіло від охолодження чи перегрівання. Наприклад, будинки споруджують не з металу, а із цегли, бетону, дерева. Теплопровідність веде до вирівнювання температури тіла.

Енергія, яку тіло одержує або втрачає під час теплопередачі, називається кількістю теплоти. Теплоту вимірюють термометром і виражають у градусах Цельсія — °C.

Теплові явища в природі

Теплова енергія Сонця надходить на нашу планету постійно й відносно рівномірно. Але через обертання Землі та зміну нею положення щодо Сонця різні зони планети одержують неоднакову кількість тепла з визначеною періодичністю (ритмічністю).

Розрізняють річні й добові ритми. Річні цикли складаються із чотирьох пір року, добові — зі зміни дня і ночі.

Теплові явища в природі добре розглядати на прикладі води. Узимку вода у водоймах перетворюється на кригу. Густина льоду менша, ніж густина води, і крига перебуває на її поверхні. Це дозволяє виживати водяним тваринам при низьких температурах. Сніг, покриваючи ґрунт, перешкоджає його промерзанню, що дозволяє зимувати багаторічним рослинам і зерновим культурам, посіяним восени. Розтавання криги свідчить про підвищення температури повітря й прихід весни. Під час весняного танення снігу ґрунт насичується вологою, що й уможливлює проростання насіння та багаторічних рослин. Нагріваючись, вода випаровується й переходить у газоподібний стан. Пара, піднімаючись у верхні шари атмосфери, охолоджується й випадає у вигляді дощу.

Сезонні пристосування живих організмів

Живі організми по-різному пристосовуються до зміни температури.

Однорічні рослини переносять холодний час року в стані насіння. Багаторічні трав’янисті рослини зберігають запас поживних речовин у корінні. Деревні рослини захищає кора. У клітинах зимуючих рослин є розчинена глюкоза, що перешкоджає їхньому промерзанню.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити