Природознавство - Великий довідник школяра - 2019

Природні та штучні системи в середовищі існування людини
Природні та штучні екосистеми
Ґрунт

Ґрунт — верхній родючий шар землі.

До складу ґрунту входять органічні речовини (гумус) та неорганічні речовини (повітря, вода, мінеральні речовини)

Мінеральні речовини поділяються на розчинні (солі) та нерозчинні (пісок, глина, камені).

Гумус — сукупність органічних речовин, що утворюються в ґрунті внаслідок розкладання залишків живих організмів.

Родючість — здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами, повітрям, водою.

Способи підвищення родючості ґрунтів:

—  сівозміна;

—  внесення добрив;

—  меліорація (полив, відвід води);

—  полегшена техніка;

—  протиерозійні заходи (лісосмуги, кулісні посіви, оранка відповідно до рельєфу).

Під час експлуатації агроценозів необхідно застосовувати сівозміну — чергування культур. У сівозміну необхідно включати бобові культури, які є найкращими попередниками наступних культур.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити