Російська мова - Великий довідник школяра - 2019

Фонетика. Графика. Орфоэпия
Русский алфавит
Русский алфавит

Аа

а

Бб

бэ

Вв

вэ

Гг

гэ

Дд

дэ

Ее

е

Ёё

ё

Жж

жэ

Зз

зэ

Ии

и

Йй

й

К

ка

Лл

эль

Мм

эм

Нн

эн

Оо

о

Пп

пэ

Рр

эр

Сс

эс

Тт

тэ

Уу

у

Фф

эф

Хх

ха

Цц

цэ

Чч

че

Шш

ша

Щщ

ща

ъ

твердый знак

ы

ы

ь

мягкий знак

Ээ

э

Юю

ю

Яя

я


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити