Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Русский язык - Російська мова

Фонетика изучает звуки речи, ударение, слог.
Графика изучает изображение звуков речи буквами и условные знаки при передаче устной речи.
Орфография изучает правила правописания способы написания слов.
Орфоэпия изучает правила нормативного литературного произношения.
Лексика изучает словарный состав языка.
Фразеология изучает устойчивые сочетания слов.
Грамматика включает в себя словообразование, морфологию, синтаксис.
Словообразование изучает строение слов и способы их образования.
Морфология изучает слово как часть речи.
Синтаксис изучает предложение и сочетания слов в предложении.
Пунктуация изучает знаки препинания и правила их употребления на письме.

Фонетика. Графика. Орфоэпия

Звуки языка

Русский алфавит

  Соотношение звуков и букв

  Значения букв е, ё, ю, я

  Слог

  Правила переноса слов

Фонетический разбор слова

Состав слова

Значимые части слова

  Однокоренные слова и формы слова

Способы образования слов

  Разбор слова по составу

  Словообразовательный разбор слова

Морфология

Части речи

Имя существительное

Имя прилагательное

Имя числительное

Местоимение

Глагол

Особые формы глагола

 Особые формы глагола

  Деепричастие

Наречие

Предлог

Союз

Частица

Частица

Синтаксис и пунктуация

Словосочетание. Строение словосочетаний

  Виды словосочетаний по способу выражения главного слова

  Виды связи слов в словосочетаниях

  Синтаксический разбор словосочетания

 Предложение

  Виды предложений

  Простое предложение

  Главные члены предложения

  Второстепенные члены предложения

  Односоставные простые предложения

  Однородные члены предложения

  Обращение

  Вводные конструкции

  Обособленные члены предложения

 Сложное предложение

  Классификация сложных предложений

  Сложные синтаксические конструкции

 Прямая речь

  Знаки препинания в предложениях с прямой речью

Диалог

 Орфограмма

  Безударные гласные в корнях слов

  Гласные О и Е после шипящих в разных частях слова

  Буквы и-ы после ц

  Правописание согласных в корнях слов

  Правописание приставок

  Буквы и-ы после приставок на согласный

  Правописание суффиксов имен существительных

  Правописание суффиксов прилагательных

 Правописание глаголов

  Суффиксы -ова- (-ева), -ыва- (-ива-)

  Буквы Е и И в личных окончаниях глаголов

Правописание наречий

Правописание числительных

Правописание предлогов

Правописание союзов

Правописание частиц

Лексика и фразеология


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.