Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Основні розділи української мови як навчального предмета

Фонетика вивчає звуки мови і мовлення, наголос, склад.

Графіка вивчає умовні знаки при передачі на письмі усного мовлення (букви, апостроф, знак наголосу, дефіс, крапка, знак питання, знак оклику, кома, тире, двокрапка, лапки, дужки).

Орфографія — це система правил передачі звуків мови (слів і їх форм) на письмі.

Лексика і фразеологія вивчають словниковий склад мови: значення слів, їх походження, вживання, зв’язок з іншими словами.

Орфоепія вивчає правила нормативної літературної вимови.

Словотвір вивчає структуру слів і способи їх творення.

Морфологія вивчає будову слів, їх граматичні властивості, поділ на частини мови.

Синтаксис вивчає будову і граматичне значення словосполучень і речень.

Пунктуація вивчає правила постановки розділових знаків.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити