Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Словотвір
Розбір слова за будовою

1.  Виділити закінчення та основу слова.

2.  Знайти корінь, підбираючи спільнокореневі слова.

3.  Виділити суфікс, підбираючи слова з такими ж суфіксами.

4.  Виділити префікс, підбираючи слова з такими ж префіксами.

До словотворчих засобів належать твірні слова, твірні основи, афікси (суфікси, префікси, постфікси -ся, -но), словосполучення.

Твірним словом називається те, яке є базою для утворення іншого слова.

Слово, яке утворилось на базі існуючого в мові, називається похідним.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити