Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Орфографія
Уживання м’якого знака

М’який знак уживається:

1. Для позначення м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н, що закінчують склад: забудько, заздалегідь, мазь, молотьба, нехіть, увесь, ґедзь, мовець, обмаль, сутінь, спільний, Гринько, Луцьк.

2. Для позначення м’яких приголосних у середині складу перед о: дзьоб, дьоготь, льон, сьомий, тьохкати.

3. Після з, с, ц у суфіксах -зьк(ий), -цьк(ий), ‑ськ(ий), -зьк(о), -цько(о), -ськ(о), -иськ(о), ‑зькість, -ськість: запорізький, індійський, близькість, людськість, вузько, хвацько, військо.

4. Після н у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, ‑ісеньк‑, -юсінь-: біленький, рибонька, тонюсінький, чепурнесенький, здоровісінький.

5. Після л перед наступним приголосним (крім л): більший, ковальський, кільце.

6. У родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни й середнього роду на -нн(я), -ц(е) ІІ відміни: бажань, кілець; друкарень, робітниць.

7. У 3-й особі однини й множини дійсного та 2-й особі однини й множини наказового способу дієслів, а також у стягнених формах інфінітива та зворотного афікса -ся(сь): будить, будять, будь, будьте, винось, виносься, виносьтесь.

М’який знак не вживається:

1. Після л у сполученні лк, а також у похідних від нього сполученнях лц, лч: балка, балці, голка, голці, галка, галченя, Наталка, Наталці, Наталчин.

    Але: Галька, Гальчин, Гальці.

2. Після б, п, в, м, ф: дріб, приголуб, сипте, степ, кров, ставте, вісім, верф.

3. Після ж, ч, ш, щ: їж, їжте, вічко, піч, борешся, їдеш, ківш, дощ, борщ.

4. Після р в кінці складу: воротар, гіркий, (але Горький), кобзар, перевір, перевірте, тепер, Харків.

5. Після н, д, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, ‑чишин: безбатченко, Панченко, Радчук, Степанчук, Панчишин.

    Але після л пишеться ь: Михальченко, Натальченко.

6. Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами ‑ськ(ий), -ств(о): інженер, кінчик, менший, Уманщина, радянський, селянський, селянство.

    Але: доньчин, няньчин, бреньчати; донька, нянька, бренькіт.

7. Після м’яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м’які приголосні: віконця, вінця, ланцюжок, передній, свято, сміх.

8. Між подвоєними (подовженими) приголосними: буття, відлюддя, віддячитися.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити