Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Фонетика
Українська абетка

Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд
Ее Єє Жж Зз Ии Іі
Йй Кк Лл Мм Нн Оо
Пп Рр Сс Тт Уу Фф
Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь
Юю Яя

Кількість звуків і букв у слові може бути різною.

Букви я, ю, є, ї після приголосних позначають 1 звук, а на початку слова і після голосних — 2 ([й’а], [й’є], [й’у], [й’и]).

Буква щ позначає 2 звуки ([шч]).

Буква ь не позначає звуку, вона вказує на м’якість приголосних на письмі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити