Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Частини мови
Прийменник

Прийменник — це службова частина мови, яка уточнює граматичні значення іменників і виражає зв’язки між словами в реченні.

Прийменники за походженням поділяються на прості та похідні.

Прості (первинні) прийменники: в, на, до, від, у, при, з, за, над, через.

Похідні прийменники (вторинні):

  •  похідні від іменників:

    край, кінець, круг, коло, протягом, шляхом;

  •  похідні від прислівників:

      вздовж, посеред, вслід, всупереч, близько.

За будовою прийменники поділяються на прості, складні й складені:

  •  прості:

      в, до, без, під, край.

  •  складні:

      з-за, попід, з-поміж, довкола, поруч, поряд.

  •  складені:

      відповідно до, залежно від, узв’язку з, незважаючи на.

Морфологічний розбір прийменника

1. З якою частиною мови сполучається, з якою відмінковою формою поєднується.

2. Група за походженням:

  •  похідний (первинний);

  •  непохідний (вторинний).

3. Група за будовою:

  •  простий;

  •  складний;

  •  складений.

4. Синтаксична роль.

    У яблуневому саду зоря вечірня грала... (М. Р.)

У (саду) — прийменник.

первинний, простий, уживається з місцевим відмінком іменника.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити