Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Частини мови
Частка
Написання часток окремо і через дефіс

Частка — службова частина мови, яка надає окремим словам або й цілим реченням певного смислового чи емоційного відтінку.

Частки поділяються на такі розряди:

1. Модальні (надають смислових відтінків реченню):

  •  вказівні:

      ось, осьде, он, онде, от, оце, воно;

  •  означальні:

      якраз, саме, справді, точно, власне, рівно (стільки);

  •  обмежувально-видільні:

      лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки;

  •  стверджувальні:

      таке, еге ж, атож, аякже, авжеж.

2. Заперечні: ні, не, ані;

  •  питальні:

      невже, хіба, чи, що за;

  •  виражають сумнів, припущення:

      навряд чи, ба, ну, чи не.

3. Формотворчі (служать для утворення форм слова):

    хай, нехай, най-, як-, що‑, би (б).

Написання часток окремо і через дефіс

Частки пишуться окремо, якщо між частками бо, то, от, таки і словом, до якого вони приєднуються, стоїть інша частка:

іди ж бо, чим би то, все ж таки.

Через дефіс пишуться частки бо, но, то, от, таки, коли вони підсилюють значення окремого слова:

    іди-бо, давай-но, якось-то, як-от, зробив-таки.

Частки аби-, ані, чи-, де-, що-, як- в складі будь-якої частини мови пишуться через дефіс:

аби-що, як-то.

Виняток складають сполучники, похідні від прислівників:

абияк, якщо.

Морфологічний розбір частки

1. Морфологічні ознаки.

  •  група за значенням:

  •  модальна;

  •  формотворча;

  •  заперечна.

2. Синтаксична роль.

Хай буде мир в усьому світі!

Хай — частка, формотворча, у реченні допомагає утворити форму наказового способу, спонукальна.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити