Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Синтаксис
Речення
Види речень

Речення — це найменша одиниця спілкування, яка є виразом закінченої думки.

Види речень

1. За будовою:

  •  двоскладні (граматична основа складається з підмета і присудка):

      Йшов невеликий дощ.

  •  односкладні (граматична основа має або підмет, або присудок):

      Дощило.

2. За метою висловлювання:

  •  розповідні (передають повідомлення):

    Сьогодні холодно.

  •  питальні (передають запитання):

    Сьогодні холодно?

  •  спонукальні (виражають спонукання до дії):

    Одягайся тепліше!

3. За емоційним забарвленням:

  •  неокличні (думка виражена спокійно):

      Ходи-но сюди.

  •  окличні (думка виражена з сильним емоційним забарвленням):

      Ходи-но сюди!

4. За кількістю граматичних основ:

  •  прості (мають одну граматичну основу):

      Вечір.

  •  складні (мають дві або більше граматичних основ):

      Вечір, надворі швидко темнішає.

5. За наявністю другорядних членів речення:

  •  непоширені (не мають другорядних членів): Холодно.

  •  поширені (мають один та більше другорядних членів):

      Надворі було холодно.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити