Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Синтаксис
Види присудків

✵ Простий дієслівний (складається з одного слова — дієслова):

✵ Складений дієслівний (складається з допоміжного дієслова):

  .

✵ Складений іменний (складається з дієслова-зв’язки та іменної частини):

    .

Тире між підметом і присудком

Ставиться:

1. Якщо підмет і присудок виражені називним відмінком іменника або числівника:

    Життя без книг — це хата без вікна. (Павл.);Двічі по три — шість.

2. Якщо один або обидва головних члени речення виражені неозначеною формою дієслова (інфінітивом):

    Жити — Вітчизні служити. (Нар. тв.)

3. Перед вказівними частками це, то, ось, якщо вони стоять перед присудком, вираженим іменником:

    Вірний приятель — це найбільший скарб. (Нар. тв.)

Не ставиться:

1. Коли підмет виражений особовим займенником:

    Я сирота з Вільшаної... (Шевч.)

2. Коли іменна частина присудка виражена прикметником:

    .


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити