Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Синтаксис
Другорядні члени речення

Додаток (відповідає на питання непрямих відмінків).

Буває прямий (відповідає на питання знахідного відмінка без прийменника: бачити його) та непрямий (відповідає на питання всіх інших відмінків: ).

    Означення (відповідає на питання який? чий?).

Буває угоджене (пов’язане з означуваним словом зв’язком узгодження: ) і неузгоджене (пов’язане з означуваним словом зв’язком керування або прилягання: ).

Особливий вид означення — прикладка (виражається іменником):

.

  Обставина. Має такі види:

✵ місця (де? куди? звідки?);

✵ часу (коли? з якого часу? до якого часу?);

✵ мети (для чого? з якою метою?);

✵ причини (чому? з якої причини?);

✵ способу дії (як? яким способом?);

✵ умови (за якої умови?);

✵ допустові (незважаючи на що?);

Різновидом обставини є порівняльний зворот.

Кома при порівняльному звороті

Порівняльний зворот — це слово чи словосполучення, яке образно визначає ті чи інші члени речення. Він може вводитись у речення сполучниками як, наче, ніби, мов, немов.

Порівняльний зворот на письмі виділяється комами:

    Над нами день встає, як стяг зорі багряний. (Сос.)

Порівняльний зворот не виділяється комами в таких випадках:

1. Якщо він є частиною нерозкладного словосполучення: червоний як рак, спить як убитий, міцний як дуб.

2. Якщо він є іменною частиною складеного присудка:

    А дівчина було як сонце. (М. В.)

3. Якщо йому передує заперечна частка не або слова майже, зовсім:

    Хлопець міркує зовсім як дорослий.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити