Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Синтаксис
Другорядні члени речення
Синтаксичний розбір простого речення

1. Просте речення (тип речення).

2. Загальна характеристика: двоскладне, односкладне; ускладнене, неускладнене; повне, неповне; поширене, непоширене.

3. Характеристика граматичної основи:

  •  підмет (простий чи складений, морфологічний аналіз підмету);

  •  присудок (простий дієслівний, складений іменний, складений дієслівний, морфологічний аналіз присудка).

4. Другорядні члени речення (група підмета):

  •  означення (узгоджене, неузгоджене);

  •  додаток (прямий, непрямий);

  •  види обставин.

5. Другорядні члени речення (група присудка).

  

    Просте, двоскладне, поширене, ускладнене речення.

Ускладнюючі компоненти: порівняльний зворот — наче зачарований велетень — виконує функцію обставини способу дії; дієприкметниковий зворот — покритий і пронизаний наскрізь сонячним сяйвом — виконує функцію означення до підмета.

  


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити