Українська мова - Великий довідник школяра - 2019

Синтаксис
Пряма мова, непряма і невласне-пряма мова
Непряма мова

Чиюсь мову, передану не дослівно, називають непрямою. Вона передає лише загальний (основний) зміст, не зберігаючи індивідуальних рис мовлення. У порівнянні з прямою мовою непряма має свої граматичні ознаки:

1. Не є окремим висловленням чи реченням.

2. Як правило, входить у складне речення його підрядною частиною:

    Марія Іванівна попередила, щоб я не запізнювався на уроки.

3. Приєднується до головного речення сполучниками чи, щоб, ніби, мов, немов, наче, неначе, частками хай, нехай:

    Передай Андрію, хай би зайшов під вечір. (А.Головко)

4. Може бути частиною простого речення:

    Мати сказали припнути теля. (Г. Тютюнник)

5. Має інтонацію підрядності (підлеглості).

6. Характеризується наявністю особових займенників та дієслів.

Непряму мову можна перетворити у пряму, а пряму у непряму.

При заміні прямої мови на непряму змінюються особові форми дієслів та займенники з погляду того, хто вводить непряму мову у своє висловлення, а не з погляду автора прямої мови:

    Батько сказав мені: «Принеси води з криниці». — Батько сказав, щоб я приніс води з криниці. Батько сказав мені принести води з криниці.

    Батько сказав: «Петре, принеси води зкриниці». — Батько сказав Петру, щоб він приніс води з криниці. Батько сказав Петрові принести води з криниці.

    Мама сказала: «Хочу побачити сестру».— Мама сказала, що вона хоче побачити сестру.

    Мама сказала: «Як мені сумно! Хочу побачити сестру». — Мама сказала, що їй сумно, вона хоче побачити сестру.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити