ДПА 2017 - Найповніші правильні відповіді та творчі завдання до підсумкових контрольних робіт - Генеза

Українська мова

Контрольна робота № 11

Варіант 1

1. Визнач, які букви пропущено в іменнику моло...ба.

Варіант В

2. Вибери рядок, у якому всі прикметники записано правильно.

Варіант В

3. Вибери слово, будова якого відповідає такій схемі:

Варіант Б

4. Покажи стрілочкою синонім до кожного прислівника.

5. Спиши слова за алфавітом. Постав у кожному наголос.

Добу́ток, завда́ння, посере́дині, сантиме́тр, чо́вен, чотирна́дцять.

6. Спиши текст, розкриваючи дужки.

Восени стоїть у лісі дивовижна тиша. Над землею повільно стелиться туман і огортає сонні дерева. Дмухнув холодком світанок. Задзвеніли листочками стрункі тополі. Потягнулися розкішними гілками берізки. Привіталась із сонцем трава.

7. Чому треба охороняти рослини, занесені до Червоної книги? Напиши про це текст-міркування (5—6 речень).

Ці рослини можуть зовсім зникнути. Ми не маємо права збіднювати рослинний світ планети. Ми хочемо, щоб наші нащадки теж побачили землю у всій красі. У природі все взаємопов9язано. Зникнення рослин тягне за собою зникнення тварин. Тож бережімо рослини, від них теж залежить наше майбутнє.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити