ДПА 2017 - Найповніші правильні відповіді та творчі завдання до підсумкових контрольних робіт - Генеза

Математика

Контрольна робота № 2

Варіант 1

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 503 046?

Варіант Б

2. Від якого числа дорівнює 75?

Варіант Б

3. Який вираз має таке саме значення, що й частка 836 : 4?

Варіант В

4. З’єднай лінією задачу з виразом, який є її розв’язанням.

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

2) 26 • 8 - 13 • 5

1) 26 • 4 - 13 • 5

3) 26 • 11 - 13 • 5

6. Запиши вираз та знайди його значення.

Від добутку чисел 768 і 608 відняти частку чисел 47 804 і 68.

768 • 608 - 47 804 : 68 = 466 241

768 • 608 = 466 944

47 804 : 68 = 703

466 944 - 703 = 466 241

7. Розв’яжи задачу з поясненням.

1) 3 + 4 = 7 (с.) — купили всього сувоїв атласу

2) 7 • 20 = 140 (м) — всього метрів атласу купили

3) 140 • 89 = 12 460 (грн) — всього грошей витратили

Відповідь: 12 460 грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити