ДПА 2017 - Найповніші правильні відповіді та творчі завдання до підсумкових контрольних робіт - Генеза

Математика

Контрольна робота № 2

Варіант 2

1. Який вираз є сумою розрядних доданків числа 644 046?

Варіант В

2. Від якого числа дорівнює 105?

Варіант А

3. Який вираз має таке саме значення, що й добуток 429 • 5?

Варіант В

4. З’єднай лінією задачу з виразом, який є її розв’язанням.

5. Пронумеруй вирази в порядку зростання їх значень.

2) 136 : 17 + 34 • 8

1) 136 : 17 + 32 • 8

3) 136 : 17 + 36 - 8

6. Запиши вираз та знайди його значення.

До добутку чисел 267 і 308 додати частку чисел 20 876 і 68.

267 • 308 + 20 876 : 68 = 82 543

267 • 308 = 82 236

20 876 : 68 = 307

82 236 + 307 = 82 543

7. Розв’яжи задачу з поясненням.

1) 4 + 7 = 11 (к.) — всього закупили коробок

2) 11 • 16 = 176 (м.) — всього було мотків

3) 176 • 90 = 15 840 (грн) — витратили на придбання пряжі

Відповідь: 15 840 грн.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити