ДПА 2017 - Найповніші правильні відповіді та творчі завдання до підсумкових контрольних робіт - Генеза

Математика

Контрольна робота № 4

Варіант 2

1. Який запис є виразом?

Варіант В

2. У якому рядку наведено зручний спосіб обчислення виразу 48 + 57 + + 52 + 43?

Варіант Б

3. На якому рисунку зображено піраміду?

Варіант В

4. Пронумеруй порядок дій у виразі 90 + (68 — 21 : 7) • 5.

5. З’єднай лінією задачу з її розв’язанням.

6. Знайди значення виразів письмово.

80 т — 267 ц 58 кг = 532 ц 42 кг

26 700 кг + 58 кг = 26 758 кг

80 000 кг — 26 758 кг = 53 242 кг = 532 ц 42 кг

8 год 35 хв - 6 год 57 хв = 1 год 38 хв

480 хв + 35 хв = 515 хв

360 хв + 57 хв = 417 хв

515 хв - 417 хв = 98 хв = 1 год 38 хв

7 м 8 см • 306 = 2 км 166 м 48 см

708 см • 306 = 216 648 см = 2 км 166 м 48 см

18 ц 9 кг : 9 кг = 201

1809 кг : 9 кг = 201

7. Розв’яжи задачу з поясненням.

1) 9000 • 5 : 4 = 11 250 (ак.) — придбала фірма «Пролісок»

2) 9000 + 11 250 = 20 250 (ак.) — придбали обидві фірми

3) 50 000 - 20 250 = 29 750 (ак.) — розподілили працівники підприємства

Відповідь: 29 750 акцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити