ДПА 2017 - Найповніші правильні відповіді та творчі завдання до підсумкових контрольних робіт - Генеза

Математика

Контрольна робота № 10

Варіант 1

1. Знайди значення виразу.

34 048 : (165 • 307 - 50 599) = 34 048 : (50 655 - 50 599) = 34 048 : 56 - 608

2. Запиши іменовані числа в порядку спадання.

32 ц 70 кг, 3 т 2 ц 7 кг, 3 т 27 кг

3. Розв’яжи рівняння.

у : (5400 : 90) = 120

у : 60 = 120

у = 120 • 60

у = 7200

7200 : 60 = 120

4. Розв’яжи задачу.

1) 270 : 6 = 45 (мм/с)

2) 270 : 30 = 9 (мм/с)

3) 45 - 9 = 36 (мм/с)

Відповідь: на 36 мм/с більша.

5. Розв’яжи задачу і виконай побудову фігури.

3 • 2 = 6 (см) — довжина прямокутника

(3 + 6) • 2 = 18 (см) — периметр прямокутника

6. Розв’яжи задачу усно, запиши відповідь.

Відповідь: найменша кількість — 2 дівчинки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити