ГАММА-СПЕКТРОМЕТР — прилад для вимірювання енергії (енергетичного спектра) гамма-випромінювання, що є короткохвильовим ел.-магн. випромінюванням з довжиною хвилі < 108 см. Гамма-випромінювання виникає внаслідок розпаду ядер радіоактивних атомів елементів, елементарних частинок, взаємодії швидких заряджених частинок з речовиною, анігіляції електронно-позитронних пар тощо. За допомогою Г.-с. можна ідентифікувати радіонукліди за їхніми енергетичними спектрами (за винятком стронцію-90 та деяких ін.). Г.-с., особливо напівпровідникові детектори гамма-випромінювання, незамінні для визначення радіоактивного забруднення, спричиненого, напр., аварією на АЕС.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити