ГЕОФІЗИКА — комплекс фіз. наук, що вивчають фіз. будову Землі, її властивості та процеси, які відбуваються в твердій (літосфера), рідкій (гідросфера) і газоподібній (атмосфера) оболонках планети під впливом внутр. сил Землі і косм. тіл.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити