АДВЕНТИВНІСТЬ — занесення, імміграція виду з одного біоценозу або зони поширення (ареалу) в інший з наступною акліматизацією. А. є результатом випадкового чи навмисного занесення організмів людиною або різними природними чинниками (тваринами, водними і повітряними течіями тощо) в нові регіони. Цьому сприяє розвиток світового товарообігу, туризму.

Основою А. є адаптивні механізми процесів обміну речовин. Перебудови, що при цьому відбуваються, лежать у межах норми реакції організму і не порушують його ген. структуру. А. часто відіграє важливу роль у формуванні угруповань, оскільки привнесені види в результаті натуралізації можуть посісти в них певне місце, а іноді навіть перешкоджати відтворенню місцевих видів. Прикладами цього є масове розмноження європейських складноцвітих в аргентинській пампі, кактусів — в Австралії. Серед організмів, яким властива А., трапляються карантинні види бур'янів (амброзія, ценхрус, степовий гірчак тощо), шкідники (колорадський жук, американський білий метелик, жуки-вусачі тощо), переносники захворювань (кровосисні членистоногі), паразитичні та синантропні організми (американський тарган, хатня муха тощо). Рослини, яким властива А., наз. адвентивними, або привнесеними.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити