ГОЛОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ — принципи, які поширюються на всі місцеіснування Землі. Перший принцип був встановлений Августом Тіннеманом: чим більш різноманітні умови біотопу, тим більше число видів у біоценозі. Другий принцип А. Тіннемана: чим більше умови біотопу відхиляються від норми і від властивого організмам оптимуму, тим бідніший видами і специфічніший біоценоз (тим більша чисельність окремих видів). Третій екол. принцип сформулював Г. Франц: чим більш плавно змінюються умови середовища у біотопі, тим триваліший час він залишається незмінним, тим багатший видами біоценоз, тим він більш зрівноважений і стабільний. Четвертий принцип запропонував Й. Іллієс: близькоспоріднені види, як правило, не зустрічаються одночасно в одному місці, тобто не займають однакові екологічні ніші всередині біотопу, тому багаті видами роди, звичайно, представлені у біоценозах тільки якимось одним видом.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити