АБІСАЛЬ, зона абісальна — глибоководна зона морів, океанів, куди не проникає сонячне проміння (2000— 6000 м). Займає понад 75 % площі дна океанів. Умови життя в А. характеризуються відсутністю світла, сталими т-рою (1—2 С), солоністю (близько 35 %о), високим гідростатичним тиском (30—60 МПа, або 300—600 атм), переважно мулистими ґрунтами. Фотосинтезуючі рослинні організми в А. відсутні, серед мікрофлори трапляються гетеротрофи та хемосинтезуючі бактерії, нижчі гриби. Тваринний світ бідний, існує за рахунок орг. речовин, які надходять із поверхневих шарів океану. Через високий тиск і мізерні кормові ресурси фауна А. досить бідна (1,5—3 % видів мор. фауни). Найхарактернішими організмами є голотурії, мор. зірки, багатощетинкові черви, бокоплави, губки, деякі риби тощо. Біомаса бентосу в А. автотрофних районів пересічно становить 1 г/м2, оліго- трофних районів — 0,01—0,05 г/м2.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити