ҐРУНТ — збірна назва гір. порід, що залягають переважно в межах зони вивітрювання землі, складний біоорг.- мін. комплекс, що становить основу функціонування агросистеми. Утворився внаслідок тривалої постійної взаємодії між живими та відмерлими організмами (рослини, тварини, мікроорганізми), ґрунтотворними породами, кліматом, рельєфом місцевості впродовж екол. епох. Ґ. є носієм реліктових і прогр. рис ландшафту. Ґ. разом з живими організмами утворює досить складні екосистеми, в яких відбувається безперервний процес біогенного нагромадження, трансформування і перерозподіл енергії, що надходить на Землю від Сонця, а також підтримується колообіг хім. елементів. Актуальними є питання охорони Ґ. від ерозії, забруднення, засолення тощо. Щодоби від ерозії в світі втрачається 3200 га Ґ. Ерозія спричинюється насамперед розорюваністю земель (в Україні вона становить у Степу — 83 %, у Лісостепу — 45 %).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити