ДЕГЕНЕРАЦІЯ — 1) виродження, погіршення з покоління в покоління певних рис або властивостей організму як результат несприятливих умов існування; 2) переродження, глибокі структурні зміни в тканинах організму, що супроводжуються появою в них речовин, не властивих цим тканинам (жир, гіалін тощо); 3) те саме, що біол. редукція, тобто спрощення, ослаблення або майже повне зникнення органів, що не мають еволюц. значення (напр., зябер у наземних тварин); 4) спрощення та порушення структури ландшафту, біогеоценозу (екосистеми), ґрунту, ін. прир. системи; зменшення кількості видів, що населяють її, руйнування екол. зв'язків, порушення прир. (екол.) балансу, рівноваги, хім. деструкція тощо, процеси, пов'язані з прир. й антроп. впливами; 5) розумове, соц. чи біол. виродження в ланцюгу поколінь

людини, що характеризується морфофізіол. аномаліями, розумовою слабкістю, псих, відхиленнями та схильністю до анти-сусп. вчинків, що зумовлено несприятливими соц. та (чи) прир. умовами, у т. ч. й сильним та постійним антроп. забрудненням.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити