ДЕНІТРИФІКАЦІЯ — 1) відновлення ґрунтовими та водними бактеріями солей нітратної кислоти (нітратів) до нітритів, вільного азоту та аміаку. Д. призводить до збіднення ґрунтів на потрібні рослинам сполуки азоту; 2) енерг. процес окиснення мікроорганізмами орг. речовин в анаеробних умовах, де кінцевими акцепторами електронів є нітрати, нітрити та сульфати. У цьому розумінні Д. називають анаеробним диханням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити