ДОЗА КОЛЕКТИВНА — характеристика заг. радіаційного (променевого) навантаження на окремі групи населення (колективи). Таким колективом може бути персонал АЕС, коло осіб, які постраждали внаслідок аварії або все населення міста чи країни. Д. к. — це сума всіх окремих еквівалентних доз; її можна обчислити за значенням середнього радіаційного навантаження (в берах) і кількістю індивідуумів. У разі лінійної залежності між радіаційним навантаженням і радіаційним ураженням за величиною Д. к. можна визначити число очікуваних випадків онкологічних захворювань серед населення. Одиниця вимірювання Д. к. — людино-бер.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити