АЗОНАЛЬНІСТЬ — одна з головних фіз.-геогр. та екол. закономірностей, яка визначає поряд із зональністю формування регіональних ландшафтних комплексів, у т. ч. екосистем. А. зумовлена геол. структурою, тектонічним режимом і морфоструктурою рельєфу та ін. ендогенними, а інколи й антроп. чинниками. Наслідок А. — відмінності в кліматі, водному режимі, ґрунтах, орг. світі. Напр., азональним є характер багатьох великих річок, які прорізують цілу низку зон (Дніпро, Дунай, Пд. Буг); рослинність, що не утворює самостійної зони, а трапляється як включення в зональну рослинність кількох рослинних зон (заплавні луки, болота, рослинність пісків тощо). Найчіткіше вона виявляється в горах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити