ЕКОЛОГІЯ — 1) комплексна наука, що вивчає відносини рослинних і тваринних організмів та їх угруповань між собою з навколишнім середовищем. Залежно від розмірів досліджуваних об'єктів Е. поділяють на аутекологію (організм і середовище його проживання), популяційну Е., або демекологію (популяція та її середовище), синекологію (біотичне угруповання, екосистема та їхнє середовище), геогр., або ландшафтну, Е. (великі геосистеми та геогр. процеси, що відбуваються за участю живих організмів), глобальну Е. (мегаекологія, біосфера Землі). Стосовно об'єктів вивчення Е. поділяють на Е. мікроорганізмів (прокаріот), Е. рослин, тварин, людини, с.-г. тощо. Відповідно до досліджуваних середовищ або компонентів Е. поділяють на Е. суходолу, прісних водойм, мор., хім., динамічну, еволюц. та ін.

Багатозначність Е. дає підставу побоюватись втрати початкового змісту Е. як біол. науки, оскільки прогресує тенденція неправильного віднесення до Е. суміжних прикладних галузей знань — інвайронменталістики, охорони прир. середовища та ін.

Термін Е. запропонований у 1866 р. Е. Геккелем. Поступово це поняття набувало наук, змісту, збагачувалось фактичними та експериментальними даними (праці К. Ф. Рульє, О. М. Сєверцова). У 20—30-х рр. XX ст. формувалось уявлення про біоценози, вивчались популяції та угруповання (Ч. Елтон). Були запропоновані мат. моделі росту чисельності популяцій (В. Вольтерра, A. Лотка), які згодом були підтверджені лабораторно (Г. Ф. Гаузе). Визначались положення про комплекси організмів, взаємозв'язаних між собою і з навколишнім середовищем, з'явились терміни екосистема (А. Тенслі, 1935), біогеоценоз (В. М. Сукачов, 1940). Розвинулись фізіол. та еволюц. Е. (С. С. Шварц), сформувалась Е. людини. Дістали визначення основні правила і закони Е., авторами яких були Л. Долло, Г. Одум, Ю. Одум, В. І. Вернадський, B. Оллі, Д. Аллен, К. Бергман та ін.

Посилення впливу людини на біосферу і природу загалом, негативні, іноді глобальні масштаби наслідків цього впливу викликали загрозу екол. кризи, зміни парникового ефекту, деградації біосфери від забрудників та ін. У зв'язку з цим істотно зросло практичне значення Е., відбулася екологізація багатьох прир. наук, досягла необхідного рівня екол. освіта. Екол. підхід набуває актуальності і стає все результативнішим у разі вирішення виробничих, наук.-техн., демографічних, природоохоронних та ін. завдань;

2) дисципліна, яка вивчає заг. закони функціонування екосистем різного ієрархічного рівня.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити