ЕКОЛОГІЯ ГЕОХІМІЧНА — розділ екології, що вивчає взаємодію організмів угруповань з геохім. середовищем у біосфері, а також організмів між собою в умовах популяцій, біоценозів, біогеохім. провінцій і зон як структ. одиниць єдиної цілісної екосистеми — біосфери. Завданнями Е. г. є: виявлення впливу геохім. чинників середовища на живі організми, їх хім. і морф, мінливість, пристосовуваність до геохім. середовища; виявлення геохім. причин ендемічних захворювань рослин, тварин і людини; визначення потреб організмів у хім. елементах, їхніх граничних конц., форм сполук, шляхів вибіркового поглинання організмами; дослідження обміну речовин та енергії, мінливості, видоутворення, пристосовуваності й еволюції організмів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити