ЕКОЛОГІЯ ІНЖЕНЕРНА — комплексна наук.-техн. дисципліна, що вивчає екол. аспекти інж. діяльності людини. Е. і. — один з необхідних елементів у закономірному діалектичному переході біосфери в ноосферу. Е. і. створює потрібні умови для мобілізації всіх природоохоронних дій у сфері матер.-техн. виробництва, покликана відповісти на запитання: в якому напрямі і як саме слід діяти, які матер.-техн., орган.-екон. та метод, передумови варто створити для забезпечення справжньої, а не уявної екол. безпеки на Землі. Основним завданням Е. і. є опрацювання наук.-метод, принципів і практ. рекомендацій інж.-екол. забезпечення виробництва як основи комплексного керування природоохоронною діяльністю на локальному, регіональному і глобальному рівнях.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити