ЕКОЛОГІЯ МІКРООРГАНІЗМІВ — наука про взаємовідносини мікроорганізмів і середовища їх існування. Е. м. вивчає розвиток і функціонування окремих видів мікроорганізмів та їхніх угруповань (мікробоценозів) у прир. середовищі, де вони є структ. одиницею кожного прир. біоценозу, в основному як редуцентний ланцюг. У дорослих мікробоценозах існують різні типи взаємовідносин: від симбіозу і метабіозу до паразитизму і хижацтва. Такі взаємовідносини є одним з основних механізмів регулювання розвитку і самоорганізації угруповань мікроорганізмів. Від активності функціонування мікроорганізмів залежать колообіг біогенних елементів у біосфері та забезпечення умов розвитку і розквіту життя.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити