ЕКОЛОГІЯ РОСЛИН — наука про взаємозв'язки рослинних організмів та їхніх угруповань з навколишнім середовищем. Е. р. включає екологію окремих організмів (особин) — аутекологію, яка вивчає пристосування рослин до умов зростання, встановлює і досліджує їхні життєві форми, відношення до окремих чинників середовища, та синекологію, яка вивчає взаємозв'язки популяцій та ін. угруповань рослин (фітоценозів) з середовищем та в самих угрупованнях. Е. р. пов'язана з

фізіологією рослин, ґрунтознавством, географією рослин та ін. Вагомий внесок у розвиток Е. р. зробили А. Гумбольдт, Е. Вармінг, А. Шімпер, Г. Візнер, К. А. Тимірязєв, Б. О. Келлер, В. М. Сукачов, М. О. Максимов, В. М. Любименко та ін.

Увага сучасної Е. р. зосереджена на вивченні визначальної ролі зелених рослин у біосфері, взаємозв'язків, пристосувань і чисельності рослин залежно від умов їхнього життя, на дослідженні змін середовища під впливом рослинних організмів у різних прир.- клімат. зонах, а також в умовах спрямовано контрольованої діяльності людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити