ЕКОХІМІЯ, екологічна хімія — наука, яка вивчає процеси, що відбуваються з речовинами в екосфері. Є сполучною ланкою в системі суміжних дисциплін (від землезнавства через біологію, с. г., хімію і т. д. до спец. розділів біохімії та фармакології). Е. аналізує наслідки застосування хім. засобів та їх подальшої поведінки в природі, вивчає їх вплив на речовинний склад навколишнього середовища та його якість як середовища існування. Коло явищ і процесів, що їх досліджує Е., включає стійкість, процеси перенесення, розсіювання, акумуляції та перетворення антроп.-хім. засобів (тобто безпосередньо створених людиною або тих, що виникли внаслідок її втручання в усі сфери живої і неживої природи). Е. тісно пов'язана з токсикологією, яка вивчає біол. наслідки застосування хім. засобів для живої природи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити