ЕКСПЕРТИЗА ЕКОЛОГІЧНА — система держ. природоохоронних заходів, спрямованих на перевірку відповідності проектів, планів і заходів у галузі госп. будівництва і використання прир. ресурсів вимогам екол. захисту довкілля.

Е. е. оцінює вплив на середовище проживання, прир. ресурси і здоров'я людей комплексу госп. нововведень (у т. ч. й перетворення природи) в масштабах вибраного регіону. Вона включає не лише суму окремих екол. експертиз технології (техніки), проектів

підприємств і експертизи проекту перетворення природи, а й інтегральний аналіз їх для даного регіону, екосистем різної ієрархії, іноді навіть біосфери загалом. Е. е. ґрунтується на законах, правилах і принципах екології, а в ідеалі також і на екол. нормативах.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити